Naslovna » More motivacije

More motivacije

Nada Bučević – 7. Zakon istine i svrhe

Posljednji, sedmi zakon duhovnog uspjeha je Zakon karme. Karmu definiramo kao smisao, svrhu ili u najširem smislu, kao istinu. Ono što sam Karma objašnjava je da mi nismo samo fizička bića, nego duhovna bića, manifestirana u fizičkom obliku i da smo tu da bi spoznali tko smo i spoznali svoju svrhu i smisao života, dakle svrhu samoostvarenja i samospoznaje. Ono ...

Pročitaj ovo »

Ana Bučević – Što je Vortex?

Mnogi koji se bave prakticiranjem Zakona privlačenja mogu naići na termin Vortex. Donosimo video autorice knjige “Safari duha” i motivacijske govornice Ane Bučević, u kojemu objašnjava što je to Vortex. “Mi smo došli na ovaj svijet da budemo kreatori. Mi jesmo kreatori, samo što je neko svjestan, a neko nesvjestan kreator. Postoji nešto što zove Zakon privlačenja. To je zakon ...

Pročitaj ovo »

Zakon privlačenja ili uzročno-posljedični zakon

Kad mislimo energija se stavlja u pokret i vrši komukaciju, tj. interakciju sa ostalim stvorenim svijetom na specifičan način, tako što misaona energija kao veliki magnet, privlači sebi sličnu energiju iz okolnog svijeta u vidu ljudi, stvari, dogadjaja i situacija koji su podudarnih energija sa našom. Na osnovu onoga što privučemo u naš život mi ponovo kreiramo misli i vjerovanja ...

Pročitaj ovo »

»Tajna je odgovor na sve što je bilo, na sve što jest i na sve što će ikada biti.«

• Ploču svojega života možete ispuniti čime god poželite. • Potrebno je samo jedno: da se ovoga trenutka dobro osjećate. • Što se više koristite snagom vlastite nutrine, to ćete privući još veću moć. • Sada je pravi trenutak da prigrlite vlastitu veličanstvenost. • Živimo u sjajnom razdoblju. Kad otpustimo ograničene misli, na svakom ćemo području stvaranja iskusiti istinsku veličanstvost ...

Pročitaj ovo »