Naslovna » Weboteka » Promocije » Dr. Goga – Akademija za srećologiju

Dr. Goga – Akademija za srećologiju

Zagrljena u srcu, nalazi se jedna prava mala

AKADEMIJA ZA SREĆOLOGIJU

Vlasnik akademije si Ti.
Jedini učitelj na akademiji si Ti.
Jedini učenik na akademiji si Ti.

Predmeti koji se uče zovu se Sreća i Ljubav.

Kada Ti, učitelju, prigrliš nežno sebe, učenika,
Sreća i Ljubav se rasplamsaju.

MI SMO ENERGETSKA BIĆA

Najlakši način da razumete proces kreiranja jeste da vam korak po korak objasnim šta se tu dešava.

Zamislite nas ljude kako se sastojimo od molekula. Neće vam to biti teško. Igrajte se i nacrtajte molekul. Naravno, simbolično. Dajte molekulu oblik koji vi želite.

Nacrtajte zatim atome od kojih je molekul sastavljen.

Možda se sada pitate kakve veze imaju molekuli i atomi sa kreiranjem sopstvenog života. Samo budite pažljivi i do kraja pratite ono što hoću da vas naučim.

Dr Goga -  Akademija za srećologiju

Dr. Svetlana Goga Kostić

Sa sadašnjim saznanjima nam je lako da se pravimo važni jer znamo da postoji nešto što ljudsko oko ne vidi. Nije uvek bilo tako. Dok mikroskop nije pronađen, ljudi su zaista bili oslonjeni na čulna opažanja. Nešto se ili vidi, ili ne vidi golim okom.

Međutim, danas znamo da su atomi sastavljeni od subatomskih struktura, protona, neutrona i elektrona. Sve nam je to poznato iz školskih dana.

Kada sam ja išla u školu, učili su me da postoje tri agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito. Danas decu uče da postoji četvrto agregatno stanje koje se zove plazma stanje.

Pitala sam se kako je moguće da su ranije bila tri, a sada ima četiri agregatna stanja? Objašnjenje je jednostavno: plazma stanje je oduvek postojalo, ali nije bilo uređaja koji je mogao to da dokaže.

Naravno, nauka napreduje i pošto naučnici uvek nešto traže, po zakonu privlačenja uvek će nešto i da nađu. Po tom principu naučnici su utvrdili da postoje i druga agregatna stanja, sve je lepo dokazano, samo što još nije ušlo u udžbenike.

Agregatno stanje koje se zove bioplazmično polje je veoma važno da možemo da razumemo kako funkcioniše naš odnos prema nama samima, a i prema drugim ljudima.

Volela bih da razumete da ja nisam naučnik. Samo sam bila vrlo zainteresovana da sebi sve ovo objasnim i zato se trudim da vam kao neku lepu priču prenesem šta se u bioplazmičnom polju dešava. Pritom neću koristiti teške naučne termine. Ovde je bitna suština.

Mali elektroni, koji se inače uvek kreću u atomu, u jednom trenutku imaju potrebu da istrče iz atoma, u polje oko tog atoma. Istog trenutka, neki drugi elektron iz tog polja, prepozna slobodno mesto u atomu i teži da ga popuni. Ovo se dešava kod svih atoma. Ljudsko oko ne može da vidi ovu živu igru sopstvenih elektrona, ali probajte sami da je zamislite. Dok bilo šta radite, čak i dok spavate, vaši elektroni ne miruju i uvek prave bioplazmično polje oko vas. U ovom polju postoji ravnoteža. Koliko elektrona u jednom trenutku istrči iz atoma, toliko u istom trenutku utrči u atom.

Iznenada, jedan elektron ima potrebu da u potpunosti napusti atom i zauvek ode u široko energetsko polje oko nas. Tada neki drugi elektron, koji nikad nije bio u našem atomu, priskoči da popuni to mesto. I ovde postoji ravnoteža, koliko elektrona ode, isto toliko dođe.

Možda neko ne zna šta su elektroni. To su nosioci jedinice električne energije. Ovim smo došli do pojma energija. U toku dana, dok vršimo određene aktivnost, elektroni nas napuštaju. Drugim rečima, gubimo energiju. To je potpuno prirodno. Od neprocenjive važnosti je da umemo da je povratimo.

ELEKTRONI NOSE INFORMACIJU O NAMA

Kad jedan elektron napusti naše bioplazmično polje, on nosi informaciju o tome, kako se mi osećamo.

Ako smo zadovoljni, srećni i zdravi, elektroni upravo takvu informaciju šire o nama. Drugi elektroni, koji se nalaze u širokom energetskom polju, dobiju tu informaciju i požele da dođu na mesto gde je sve u skladu. Na taj način, ljudi koji se lepo osećaju, lako obnove energiju koju gube u toku dana.

Ako se radi o osobi koja je pretežno nezadovoljna, ili ima neku drugu lošu emociju, elektroni, koji napuštaju to telo upozoravaju druge elektrone i preporučuju im da ga zaobiđu.

Niko od nas ne ide po preporuci tamo gde nam kažu da je loše. Tako postupaju i elektroni. Zbog toga, telo osobe koja se loše oseća, ostaje bez nadoknade energije, jer elektroni odbijaju da idu na mesto gde im neće biti dobro.

Odavno smo shvatili da ni subatomske strukture nisu najsitnije čestice koje postoje. Neću da insistiram na naučnim imenima. Možemo tim apsolutno najsitnijim česticama dati ime koje hoćemo. Važno je da razumemo da su te čestice uvek u pokretu, nikad ne miruju i predstavljaju mesto gde ono što nazivamo materijom prelazi u energiju. Upravo zato što nikad ne miruju, one proizvode pokrete određenih frekvencija, koje se emituju u beskonačne prostore.

Ovim je jasno, da su ljudi energetska bića, a da je materijalni oblik proizvod naših ograničenih čula, koja nisu u stanju da opaze sva ova dešavanja. Apsolutno sve što postoji je energija. Ljudska misao je takođe energija.

Čitaoci moje prve knjige su već po nešto o ovome pročitali. Ali, koliko god knjiga budem pisala, u svakoj ću ponovo objašnjavati kako materija prelazi u energiju, kako je ljudska misao energija i da naša osećanja nastaju kao posledica sopstvenih misli.

Značaj ljudskih misli je neprocenjiv. Ljudsko telo na sopstvene misli reaguje tako što stvara osećanje. U prvoj knjizi sam takođe pisala o zakonu privlačenja ili zakonu o magnetizmu. Naša osećanja su kao magnet i u naš život privlače situacije koje su slične našim osećanjima. Misao stvara emocije, a emocijama sve privlačimo.

Već sam pomenula da me veoma zanima kako nauka ceo proces objašnjava. Biće zanimljivo da to podelim sa vama.

Uvek sam se divila istraživačkom duhu naučnika.

Nekim naučnicima je palo na pamet da uzmu staklenu cev i da izvlačenjem vazduha naprave vakuum u njoj. Daljim ispitivanjem su hteli da vide šta je ostalo u toj cevi. Zaključili su da su tu ostali fotoni. To su najsitnije svetlosne energetske tvorevine, koje nemaju masu, tako da ne spadaju u materiju. Od fotona nastaje sva materija tako što se polako zgušnjavaju i počinju da formiraju čestice od kojih će kasnije da nastanu subatomske strukture, atomi, pa molekuli…i eto materije.

Fotoni u staklenoj cevi su bili nepravilno razbacani. Naučnici su tada hteli da vide šta će da se desi ako u tu cev ubace ljudsku DNK. Posebnim postupkom su izolovali DNK i čim su je ubacili u cev, fotoni su se momentalno prilepili uz njenu spiralnu strukturu. Ovo znači da DNK ima svoj magnetizam kojim je sposobna da privlači fotone.

Dalji postupak u eksperimentu je bio da ponovo izvuku prethodno ubačenu DNK i nisu bili mnogo začuđeni kada su uočili da su fotoni ostali spiralno raspoređeni.

Ovim je definitivno dokazano da ljudska DNK svojim magnetnim poljem privlači fotone. Fotoni su najsitnije svetlosne energetske tvorevine od kojih kasnije sve drugo može da se stvori. To znači da DNK stvara ili kreira sve što postoji. Drugim rečima, čovek kreira sve što postoji.

Kada se čovek lepo oseća, njegova DNK je elastična i vibrira oko 5000 puta u sekundi. Frekvencije koje se tom prilikom proizvode daju našim ćelijama pravu informaciju kako treba da rade, a svojim magnetizmom od fotona formiraju harmonične slike, prilike, stvari i situacije.

Ako se čovek ne oseća dobro, DNK je prilično sabijena i nije u stanju da proizvodi pravilne vibracije. To znači da nije u stanju ni ćelijama da da pravu informaciju kako da rade, a s druge strane, sa slabim magnetizmom fotone privlači bez nekog reda, pa oni formiraju pretežno apstraktne oblike i situacije. Ljudi tada uvek misle da im u životu nešto fali, bilo materijalno, bilo emotivno. A ne znaju da je za to zaslužna njihova sopstvena DNK.

Sada smo veoma blizu tome da nam sve bude jasno. Ostaje nam još da raščlanimo zašto i kada se čovek ne oseća dobro. Postoji jedan jedini razlog kada se ne možete dobro osećati: isključivo kada imate negativne misli.

Imamo utisak da nam misao samo dođe. Jednostavno je tu. Ako nam se ta misao dopada, onda je u redu, dobro se osećamo.

Ako se pojavila negativna misao i ako je niste dugo držali, već ste je se brzo oslobodili, brzo ćete se opet dobro osećati. Međutim, većina ljudi se zakači za negativnu misao ne razmišljajući šta ona može da izazove. To znači da počinju da veruju u tu negativnu misao, a posledica toga je veoma loše osećanje kao što su strah, patnja, ljutnja, depresija, ljubomora itd.

Znam da su ova osećanja svima poznata. A zašto su nastala ta osećanja? Samo zato što ste počeli da verujete u negativne misli koje su se pojavile.

Da li ste se ikada zapitali zašto verujete u misli koje imate?

Hajde, upravo sada to uradite. Prepoznajte osećanje koje imate. Ako nije lepo osećanje, otkrijte koja misao je dovela do toga da se tako osećate. I sada pitajte sebe : ” Zašto baš u tu misao verujem? Možda postoji neka druga misao koja je prihvatljivija? ”

Ako na primer verujete da nemate samopouzdanja, to je samo misao u koju verujete. Nađite drugu misao. Budite hrabri i radikalni. Odmah pređite na potpuno suprotnu misao, koja bi trebala da glasi: “Ja uvek imam samopouzdanje? ”

Negativne misli se pojavljuju samo zato da vam stave do znanja da ne morate da verujete u njih. Vi birate u šta ćete verovati, ali negativna misao će nestati onog trenutka kada joj se obratite i kažete joj: ” Ne verujem u tebe, verujem u suprotno od tebe! ”

Kada dugo verujete u jednu misao, teško vam pada da se setite neke druge misli koja ima potpuno drugačije značenje. Zato je od neprocenjive vrednosti da uzmete jednu svesku i da pišete.

Bilo bi dobro da sada napravite pauzu sa čitanjem i da odmah prekontrolišete vaša osećanja. Ako su lepa, nastavite da čitate i uživajte. Ako primećujete nelagodno osećanje, odmah obratite pažnju na svoje misli i zapišite ih bez odlaganja.

Većina ljudi nije svesna da postoje lepe misli i samo ponavljaju loše misli. Zato napišite misao koja u vama izaziva nelagodno osećanje. A onda pišite misao koja ima potpuno drugi smisao, suprotno značenje.

Na taj način otkrivate vrlo često potpuno nove misli, koje vam se prvo čine stranim, ali ako ih često zapisujete, postaju vam poznate. Ono što vam je poznato, postaje vremenom prihvatljivo i polako počinjete da verujete u to.

Sve ideje i akcije služe tome da ostvarimo nešto što bi doprinelo da se dobro osećamo i da budemo ispunjeni. Niko ne radi nešto namerno da bi mu bilo loše. Upravo tu nastaje velika zbunjenost. Tolike ideje i želje za lepim životom, a onda sve ide naopako.

Verujem da svi ljudi na planeti žele da budu srećni i zdravi, a većina ljudi to nije.

Dosta sam o svemu ovome izučavala i došla sam do jednog zaključka. Dok je vladao emotivni haos u mom životu, često sam sebi postavljala pitanje zašto nešto ne mogu da postignem.

I dokle god je moje pitanje počinjalo negacijom, nikako nisam uspevala da se iščupam iz svega. U jednom trenutku sam primetila da sam par puta postavila pozitivno pitanje:

” kako da uradim to i to? “ i tada bih počela dobro da se osećam.

Moja ranija pitanja su uglavnom počinjala sa : “ zašto ne mogu “, a sada postavljam pitanja:

“ ZAŠTO MOGU ? “

Ovo me je navelo na to da se još više pozabavim fenomenom, koji se zove ” POZITIVNA PITANJA “.

Da li pravite razliku između pitanja koja se postavljaju sa negacijom i pitanja koja su čista, jasna bez ikakve negacije? Verovatno ne.

U tome je ključ! – Naš um voli izazov, da rešava zadatke. Dugo se mislilo da našem umu samo treba dati naredbu i zato su ljudi ponavljali afirmacije. Međutim, ako umu date razlog da vam odgovori na pitanje, onda se on trudi da taj zadatak brzo i efikasno reši.

Ako ste do sada pisali afirmacije, to je dobro. Sami možete da procenite kojom brzinom ste rešavali nepovoljne životne situacije.

Pokušajte sada da vaše afirmacije postavite kao pitanje.

Afirmacija: ‘ Ja sam uvek zdrava ‘ postaje pitanje :

” A ZAŠTO SAM JA UVEK ZDRAVA ? “

Kada postavite sebi ovo pitanje nekako vam se spontano nameće odgovor:

” PA ZATO ŠTO TO ZASLUŽUJEM ! “

Ovaj odgovor uvek prija i naš um nam odgovara na novonastalo osećanje da mi to zaslužujemo.

Da razmrdamo vaš um, tu je mali zadatak – uzmite svesku u koju ste do sada pisali afirmativne rečenice i preokrenite ih u pitanja koja počinju sa ” A ZAŠTO ” i onda samo dodajte afirmaciju.

Bio je ovo odlomak iz knjige “Akademija za srećologiju”, koju je nedavno objavila Dr. Svetlana Goga Kostić, poznati motivator i praktičar rekonektivnog iscjeljivanja. Pored ove, napisala je i knjigu “U pravu si, al’  baš me briga”, koja je doživjela veliki uspjeh. Ponosna je majka petoro djece. Više informacija možete naći na sajtu I ti to možeš, a pogledajte i kratak video prilog s dr. Gogom.

Astro Tarot Centar