Naslovna » New age & Ezoterizam » New Age : U čemu se sastoji glavno vjerovanje? Dio 2

New Age : U čemu se sastoji glavno vjerovanje? Dio 2

 

Razmotrimo samo nekoliko predodžbi ’’New Age’’-a:
Budući da je novi milenij već nastupio, ideja o boljoj buduć-
nosti, zdravijim navikama i životu u harmoniji sa sobom i okolinom, sve je popularnija i među onima koji su dojuče važili za ’’okorjele materijaliste’’. Glavno vjerovanje sastoji se u tome da će savremeno društvo, onakvo kakvo mi poznajemo, biti zamijenjeno društvom čija će kolektivna sreća doći kada ’’kritična masa’’ ljudi pronađe u sebi mir, ljubav, zadovoljstvo, sreću. Prema učiteljima ’’New Age’’-a, to će se postići radikalnim mijenjanjem konvencionalnih načina razmišljanja putem duhovnog znanja i učenja iz svetih spisa koja su, sve do posljednjih par decenija, bila skrivena ili namjerno ignorirana.
Oni kažu da će ovo novo razdoblje harmonije osloboditi ljudske potencijale i uvesti univerzalan duhovni mir. Čini se da je ova nada bazirana prvenstveno na predviđanjima astrologa koji na naše dane ukazuju kao na prelaz između prolazećeg razdoblja Ribe i dolazećeg razdoblja Vodenjaka. Izlagači ove teorije tvrde da je zodijakalni znak Ribe skoro 2000 godina negativno utjecao na čovječanstvo. Oni upiru prstom na uporno održavanje dogmi i licemjerstva u instituacijama velikih svjetskih religija, ističući ideju da između pojedinca i Boga ne smije biti posrednika (ni organizacije ni sveštenih lica kao tumača izvornih religioznih učenja). Nedostatak cjelovitog znanja proglašava se najvećim krivcem za nastajanje materijalistič kog i nazadnjačkog društva. Ali danas prema pobornicima ’’Novog doba’’, ta istina će neminovno biti razotkrivena tokom predstojećeg razdoblja Vodenjaka, perioda duhovnog prosvjetljenja, tj. Zlatnog ili Novog doba.

Astro Tarot Centar