Naslovna » Drvo uspjeha » NLP – Neuro-lingvističko programiranje

NLP – Neuro-lingvističko programiranje

NLP (neuro-lingvističko programiranje) je metodologija koja izučava uspjeh, uspješne pojedince i iz rezultata tih izučavanja nastaju tehnike i metode koje su svakome dostupne da ih lako nauči i primjeni, a time učini sebe uspješnijim i zadovoljnijim. Ovdje je bitno da se napravi jasna definicija uspjeha, kako se on ne bi koristio samo u kontekstu novca ili u stepenu popularnosti u društvu. Uspjeh je, dakle, put u prosperitet gdje su izbalansirane ove 4 oblasti: blagostanje, zdravlje, medjuljudski odnosi i lično dostignuće.

NLP metodologija nas podučava korak po korak, prema receptu najuspješnjijih i najvećih profesionalaca, kako da ostvarimo blagostanje, ostanemo vitalni i zdravi, kako da imamo harmonične medjuljudske odnose sa svima koji su nam važni, kao što je porodica, saradnici, kao i da se ostvarimo na polju koje nas ispunjava i gdje imamo stalno osjećaj da smo svrsishodni i sretni.

Odgovori na pitanja, šta ja želim i šta mi je cilj, su svakako veoma važni odgovori koje bismo trebali znati. Ljudi, uglavnom, misle da znaju šta žele i šta im je cilj, medjutim, problem je u tome što nas niko nikada u školi nije učio šta je cilj, ne znamo čak ni razliku izmedju želje i cilja ili vizije.

Jasni ciljevi i vizije daju našim akcijama pravac, a izvanredna moć zapažanja i fleksibilnost nas čine izvanredno vještim komunikatorom. I kada se uz to doda neograničena moć koja nastaje iz preuzimanja odgovornosti, onda naš uspjeh postaje neizbježan, to je univerzalni princip, htjeli ne htjeli – uspjećete!

U NLP istraživanjima se pokazalo da postoji nekoliko preduslova za uspjeh, a ovdje su 4 najvažnija:nlp

1. Da povjerujemo da je uspjeh za nas moguć i da kreiramo jasne vizije i ciljeve, da znamo tačno šta želimo i da vjerujemo da ćemo to sigurno i da ostvarimo.

2. Da imamo oštru moć zapažanja kako bismo budno pratili gdje se nalazimo na tom putu uspjeha.

3. Da budemo veoma fleksibilni kako bismo mogli u svakom momentu da odreagujemo na način koji je u skladu sa našim ciljem.

4. Da razumijemo da je odgovornost za naš uspjeh isključivo naša i da je time moć da postanemo uspješnji samo u našim rukama.

NLP ili neuro-lingvističko programiranje je korisno za svakoga. Komunikacija je uvijek ključni faktor, bez obzira da li imate želju da sami upravljate promjenama u životu ili želite da ostvarite fascinantne ciljeve.

Slavica Squire, iz intervjua u Monnamagazin

Astro Tarot Centar