Naslovna » Weboteka » E-knjige » Oslobodite se stida koji vas sputava

Oslobodite se stida koji vas sputava

Oslobodite se stida koji vas sputava

Oslobodite se stida koji vas sputava

Budući da mu korijeni sežu u predverbalno razdoblje našeg života, stid je teško definirati. To je zdrava ljudska snaga koja može postati istinska bolest duše. Postoje dva oblika stida: zdravi stid i toksični stid, koji uništava život.

Zdravi nas stid drži čvrsto na zemlji. To je žuto svjetlo koje nas upozorava da smo bitno ograničeni. Zdravi je stid temeljna metafizička granica za ljudska bića. To je emocionalna energija koja nas upozorava da nismo Bog – da smo griješili i da ćemo opet griješiti, da trebamo pomoć. Zdravi nam stid dopušta da budemo ljudska bića.

Zdravi je stid dio osobnih moći svakog ljudskog bića. Omogućuje nam da znamo koje su nam granice i da tako djelotvornije upotrijebimo svoju energiju. Idemo boljim smijerom kada znamo koje su nam granice. Ne rasipamo vrijeme na ciljeve koje ne možemo postići ili na ono što ne možemo promijeniti.

Zdravi stid omogućuje integriranje umjesto rasipanja naše energije. Toksični stid toliko razara djelovanje našeg autentičnog ja da se i kroz oblike prikrivanja lažnog ja probijaju jasni sindromi stida. Svaki sindrom ima svoju posebnu strukturu. Toksični stid postaje srž neuroza, poremećaja ličnosti, političkog nasilja, ratova i kriminala. Više od svega što znam približava se definiciji ljudskog ropstva.

Rad na pretvaranju toksičnog stida u zdravi stid vodi neposredno u duhovnost. Zdravi nam stid govori da smo ograničeni; treba nam pomoć; nismo Bog. Ima netko ili nešto veće od nas. Zdravi je stid izvor duhovnosti.

Čitajte knjigu OSLOBODITE SE STIDA KOJI VAS SPUTAVA »

(reklama traje 5 sec, onda kliknite na Skip Ad u gornjem desnom uglu)

Astro Tarot Centar