Naslovna » More motivacije » Zakon privlačnosti » Zakon privlačenja ili uzročno-posljedični zakon

Zakon privlačenja ili uzročno-posljedični zakon

Kad mislimo energija se stavlja u pokret i vrši komukaciju, tj. interakciju sa ostalim stvorenim svijetom na specifičan način, tako što misaona energija kao veliki magnet, privlači sebi sličnu energiju iz okolnog svijeta u vidu ljudi, stvari, dogadjaja i situacija koji su podudarnih energija sa našom. Na osnovu onoga što privučemo u naš život mi ponovo kreiramo misli i vjerovanja a okolni svijet nam opet odgovara privlačenjem onog što je podudarno našoj energiji, i tako u nedogled.
To je Zakon Privlačenja!
On djeluje kad god se pokrenu naše skupine misli koje su fokusirane i nose odredjeni emotivni naboj. Tada one djeluju kao magnet. Zakon privlačenja je jedan od prirodnih zakona koji vladaju u ovom životu. On je delatnost ljudske misli pa ga je teško posebno odvojiti od misli i analizirati.

Kad govoriš o Zakonu privlačenja, govoriš o mislima,i kad govoriš o mislima uvijek pominješ Zakon privlačenja, jer je to proizvod čovjekove misli.
Vjerovali mi u Zakon privlačnosti ili ne, primjećivali ga u našim životima ili ne, on postoji i privlači nam sve one ljude, stvari dogadjaje i okolnosti koje su podudarne našoj energiji i našim vjerovanjima. Na osnovu toga što privučemo u život, mi ponovo kreiramo nove stavove ili skupine misli koji su specifičnog emotivnog naboja, i što je naboj veći, brže ćemo privući ono u šta vjerujemo tj. ono o čemu mislimo.

Zakon privlačenja je veoma poslušan i nepogrešivo isti za sve. Kada često razmišljaš o onome što ne želiš i ne voliš da ti se dešava, kada ujedno proizvodiš snažna osjećanja odbojnosti prema tome što ne voliš, takvim činom privlačiš upravo to što ne voliš u svoju ekzistenciju.

Zato naš narod često kaže da će te u životu susresti baš ono što ne voliš, ali narod tako kaže nemajući pravilno razumevanje. Pravo objašnjenje je da prosječan čovjek često misli o onome što ne voli, proizvodi snažne emocije odbojnosti dok misli i priča o tome što ne voli, a možda čak i veruje u izreku da će ga u životu susresti baš ono što ne voli i eto vam kompletnog zla. Ali i onog kog ste kreirali sami, svojim vjerovanjima i mislima. U tome nema vradzbine niti sudbine, sve je jasno i racionalno. Svojim mislima ste privukli u život ono što ne volite. Ono što sada razmišljate, kreira Vašu budućnost. Ono o čemu najčešće razmišljate, ono na šta se najviše usredsredjujete
pojavit će se kao dio vašeg života.
Energija privlači sličnu energiju. Ako vidite sebe kako živite prijatan izbalansiran život i vjerujete da će tako biti, uz Božju pomoć, to ćete i privući.
Zato postoji stari narodni izraz, O zlu ni u gori ne govori, koji bi trebalo nadopuniti sa, ni ne razmišljaj o zlu, a kamoli da o njemu govoriš.

Zakon privlačenja nepogrešivo manifestuje u tvom životu stvari, situacije i ljude o kojima misliš. Ovaj zakon uvek i nepogrešivo radi. Ako zauzmemo pozitivno razmišljanje sa pozitivnim emocijama privući ćemo pozitivne ljude, pozitivne dogadjaje i okolnosti. Ako smo vrlo ljuti i negativni u svom stavu privući ćemo još više negativnih, ljutih, nezadovoljnih ljudi i negativnih okolnosti koji će još više negativnog proizvesti u nama i još više nas utvrditi u negativnom stavu.
Činiće nam se da smo u pravu što mislimo da je sve negativno, jer evo koliko je dokaza svuda unaokolo. Ne razumemo da smo sve sami privukli , da život nije takav, već su naše misli uvele u svakodnevnicu ono što smo što smo posijali u nju.

Ako dobro otvorite oči i pogledate oko sebe vidjećete zakon privlačnosti na djelu svuda unaokolo.
Ono o čemu mislite, to i unosite u svoj život, kroz ljude, situacije i okolnosti.
Vaš život je fizička manifestacija Vaših misli. Ako sve ovo ne razumijete, ne znači da treba da ga odbacite. Mi ne razumijemo mnoge pojave u našem životu pa ih koristimo za ličnu korist.

Zakon privlačenja se može objasniti u tri riječi: misli postaju stvarnost.

Ovo je odlomak iz knjige “Promeni Misli, Promenićeš i Život”i  transkripcija videa

Astro Tarot Centar