Naslovna » More motivacije » Zakon privlačnosti » Ljudi koji žive Tajnu – Snježana Ristić

Ljudi koji žive Tajnu – Snježana Ristić

Certificirani transformativni Dream Builder Coach i NLP praktičar

Već skoro dvije godine Snježana Ristić sudjeluje sa organizacijama i pojedincima, pomažući im u gradnji njihovih snova, pospješivanju rezultata i ostvarivanju bogatijeg, zadovoljnijeg i punijeg života.

Snježana Ristić deli govorničku pozornicu sa svjetski poznatim i priznatim učiteljima i autorima, kao što su Bob Proctor; Gay Handricks, Mary Morrissey i mnogi drugi.

Kao inspirirajući govornik i trener, Snježana Ristić vodi transformativne radionice u različitim organizacijama po zemlji i inostranstvu. Samo u protekloj godini, njena predavanja u bibliotekama, Narodnim Univerzitetima, te u sklopu Festivala za treće životno doba, je slušalo preko 3000 ljudi.

Bilo da se radi o kratkom 10min.razgovoru ili trening-poslovnom ručku ili cjelodnevnoj radionici u vašog organizaciji, poduzeću, ili društvu, vaši slušatelji će vam biti zahvalni za nezaboravno inspirativno iskustvo, koje ste im omogućili sa Snježanom Ristić.
Svoje znanje Snježana Ristić stječe u Los Angelesu,gdje već dve godine intezivno studira kod gore navedenih autora i učitelja i ove godine je osvojila i prestižnu nagradu LifeMasteryInstituta za 2014 godinu za uspjehe postignute u radu sa pojedincima i organizacijama u oblasti odnosa i prosperiteta. Osim toga, završila je certificiran program za NLP praktika po licenci Richarda Bandlera.

Sve gore navedeno, počelo je prije nepune tri godine, kada se Snježana Ristić, na pragu starosne dobi od 60 godina, kada se većina u tim godinama sprema u mirovinu, našla na cesti, kao beskućnica. Bez krova nad glavom, bez osnovnih životnih uslova, bez novca, statusa i porodice. Za samo 2 mjeseca je iz uspješne poslovne žene, sa svime što uspijeh podrazumijeva, novac, kuće, automobili, poduzeće sa 1.000.000€ prometa, brak, porodica, postala beskućnica. I od tada, su počela da se dešavaju, nešto što bi prije nazvala čudom, a sada živi ta čuda svaki dan. Prvi su joj je na put došli osobno dr. Wayne W. Dyer i Louisa Hay i poveli je u svijet za koji do tada nije znala da postoji. Za samo dvije godine je, bez novca, bez znanja engleskog, bez ičije potpore, samo sa potporom za besposlene, našla ne samo način, da ode na studije u Ameriku, već da i stečeno znanje primjenjuje u svojem životu i životu mnogih ljudi, koji idu kroz njen program ili slušaju njena predavanja. Danas je njen život odraz zdravlja, zdravih porodičnih i ljudskih odnosa, materialne sigurnosti i prosperiteta i novog poslovnog poduhvata. U svoje studije je dosada, ne zbog hvale, nego kao indikaciju čega sve smo sposobni, uložila više od 40.000€. Njena misija je, da na prostorima bivše Jugoslavije pomaže ljudima,ne samo da steknu nova znanja, nego da znanja koja imaju, upotrijebe za svoj bolji život. Da žive život po svojoj mjeri i namjeri i da tako, svi zajedno pomognemo jedni drugima na putu u neke nove dimenzije obitavanja. Dimenzije prosperiteta na svim područjima života, zdravlju, odnosima, poslovnom i stvaralačkom vidiku, te duhovnom i materialnom bogastvu.

»Ne možete ostvariti snove, ako ih ne sanjate« Oscar Hamerstein
Kontakt podaci:
Snježana Ristić certificirani Transformativni DreamBuilderCoach, NLP praktik
e-mail: svijesnisnovi@gmail.com
www.snjezanaristic.com
www.snjezanaristic.lifemasteryinstitute.com

Astro Tarot Centar