Naslovna » Weboteka » Partnerski odnosi: LJUBAV NE ZNA ZA GODINE

Partnerski odnosi: LJUBAV NE ZNA ZA GODINE

Uvek se može voleti i uvek treba voleti bilo da imate 18, 25, 40, 75, 80 godina

POZNATA nam je Izreka ljubav ne zna za “godine” i često smo bili u situacijama u kojima nas je iznenadila ljubav između dvoje ljudi, koja je “vrcala” na sve strane. Dešavalo se da su to veoma mladi ljudi, pa mislimo da još ne znaju ste je ljubav, ali budu to i ljudi u poodmakllm godinama za koje mislimo da im je prošlo vreme za ljubav.

Da li ikada prođe vreme za ljubav?

Svaka godina, koju beležimo u svom životu – jeste vreme za ljubav, bila ona 18. 25. 40, 75. 80… Uvek se može voleti, i uvek treba voleti.

Šta kada je razlika u godinama između partnera velika?

Uvek je bolje postaviti pitanje: šta je to velika razlika u godinama između partnera? Koja je to poželjna razlika? Koja je to najpovoljnija razlika u godinama između partnera?

Nažalost, tu nema pravih i tačnih odgovora. Postoje odgovori koji govore u prilog poželjnosti i to su odgovori socijalnog okruženja. U nekim sredinama I nekim kulturama poželjno je da muškarac bude strariji od žene, a u nekim je poželjno da žena bude starija od muškarca. Posle ratnih vihora je uobičajeno da muškarci budu mladji od žena, jer su stariji muškarci izginuli u ratu i mlađi se znatno brže stavljaju u situaciju zasnivanja braka. To je opet posledica uticaja socijalnog okruženja. tj.okruženja koje to ne osuđuje. U nekim kulturnim sredinama je preporučljivo da muškarac bude stariji od žene, jer on treba da “vodi glavnu reč”. To je, uglavnom, posledica vaspitnih principa kojima se razvijaju i učvršćuju takva shvatanja.ljubav_godine

Ali, kada se govori o partnerskim odnosima, uvek se mora imati u vidu da je to veza dvoje ljudi, dve osobe koje imaju integritet i ličnost To je ravnopravan odnos u kojem nijedna strana nije u situaciji da daje i da gubi, već obe dobijaju: bilo na kvalitetu veze ili na kvalitetu sopstvenog života. Partnerski odnos je odnos razmene različitosti u kojem bitnu ulogu ima kompromis čiji je cilj usaglašavnnje želja, potreba, stavova i interesa oba partnera. Ako odnos medu partnerima nije takav, odnosno, ako je u vezi jedna strana podređena i uvek u situaciji da čini ustupke – onda je reč o vezi. koja nema blistavu budućnost i koja u pozadini ima neki interes. Interes nije uvek materijalne prirode, već naprotiv, često ima psihičke komponente koje se nesvesno održavaju tokom trajanja partner-skog odnosa (veze ili braka). To je najčešće osećaj sigurnosti iza kojeg se krije zavisnost od partnera (“šta ću sad? Kako ču dalje sam/a? On/ona je to najbolje znao/znala.”), a to se češće javlja u vezama u kojima je veća razlika u godinama. Bitnu ulogu ima I osećaj stida kod raskida dugotrajnih veza (III brakova): šta će reći ljudi, sramota je i si. Materijalni interes nije izričito vezan za razlike u godinama. Sve češće ima takvih veza i među mladima, među partnerima koji su približnih godina (razlika tri do pet godina). Međutim, uvek treba imati u vidu da partnerski odnos čini DVOJE i da u toj vezi, iako postoji interes jedne strane, postoji i neki interes druge strane tj. razlog iz kojeg ta strana prihvata interes svog partnera

Kako se osećaju deca čiji su očevi – dede ili mame – bake po odnosu svojih i njihovih godina?

Mladi roditelji (po godinama), ako su pritom i zatečeni rađanjem deteta (što je čest slučaj), često doživljavaju svoje dete kao još jednu inovaciju i zanimljivost. Često su u vaspitanju blaži i trude se da detetu budu drug i prijatelj kroz njegovo odrastanje. Takav stav ima prednosti i mane. Deca su najčešće, bezbrižnija. otvorenija i spontanija u igri i socijalnoj komunikaciji, ali zbog toga mogu i češće upadati u neprilike. Stariji roditelji su iskusniji, ali i zahtevnljl. Ako su se profesionalno ostvarili oni imaju više vremena i strpljenja za decu. Međutim, stariji roditelji su i proživeli mnogo stresnih situacija sa kojima su se nosili na svoj način i iz njih izneli neke posledice zbog kojih su napetiji i brižniji. Postoji rizik da se iz njihove brižnosti razvije anksioznost, pa i panika koja na njihovu decu deluje “smarajuće” pa su sukobi autoriteta izraženiji. Deca su zatvorenija, odmerenija, brže socijalno sazrevaju (jer se druže uglavnom sa odraslima), ali se često dešava da su zavisnija od drugih.

Dakle, svake godine su za ljubav, nema jednostrane ljubavi, jer ljubav obavija zajednicu dvoje ljudi, koji su dve različite ličnosti sa zadatkom da kompromisima načine dobru i kvalitetnu osnovu za razvoj svojih potomaka. Ako se polazi od takvog stanovišta, razlika u godinama nl|e presudna, kao ni godine u kojima partneri postanu roditelji, jer će takvi partneri uvek imati u vidu svoje dobre i loše strane i iz njih izvlačiti najbolje.Milica Petrov, psiholog

Astro Tarot Centar