Naslovna » Drvo uspjeha » Samounapredjenje » Prihvatanje sebe

Prihvatanje sebe

Prihvatanje sebe je jedan od osnovnih koncepata u pozitivnoj psihologiji. Različiti ljudu u različitim sferama svog postajanja ponekad ne samo da uljepšavaju sliku o sebi, već je u potpunosti mijenjaju. Zapravo, prikazuju se sa onim elemtima stvarnosti koji nisu realni, opipljivi, oni žive neku svoju paralelnu stvarnost.

Postavlja se pitanje šta je u osnovi jednog takvog ponašanja. Znamo da svi mi imamo različite psihološke potrebe, a jedna od njih je potreba da se osjećamo važnima. Ako tokom našeg odrastanja poruke i primjeri koje smo dobijali od naših autoriteta o nama samima nisu izgradili pozitivan identitet, tada imamo tendenciju da sami izgradjujemo svoju sliku o sebi, koju ponekad mijenjamo, sve u zavisnosti od situacije.

Prihvatanje sebe podrazumijeva prihvatanje svega onoga što jesmo, najbolju moguću verzija sebe, sa svim onim činjenicama naših životnih ostvarenja. Potreba da se prikažemo u drugačijem svjetlu proizilazi iz straha da ćemo biti odbijeni ako budemo ono što jesmo, i što nismo, sa svim onim što su bili naši dosadašnji izbori i poduhvati.

Pravi trenutak prihvatanja sebe podrazumijeva da smo spremni da reflektore naše svijesti usmjerimo ka unutra i da se suočimo sa svojom svjetlošću i sa svojom sjenkom. Situacija u kojoj u potpunosti nismo prihvatili našu sjenku, psihologija objašnjava ovako: ona se projektuje na druge ljude i tada imamo potrebu da u drugima vidimo ono što još uvijek nismo prihvatili kod sebe. Često upravo taj sadržaj koji je projektovan, kritikjuemo, ismijavamo, omalovažavamo i tako pokazujemo sami sebi da se u potpunosti nismo prihvatili. Ljudi koji pokazuju takvu tendenciju u svom ponašanju i odredjivanju realnosti obično nisu ni svjesni procesa same projekcije pa samim tim ne shvataju jednakost koja stoji izmedju njih i drugih ljudi.

Mi smo svi jednaki i sa identičnim potrebama, da budemo voljeni, prihvaćeni i svi sa jednakim potencijalom da volimo sebe i na taj način dopustimo jedinstvenoj verziji sebe da se ispolji u ovom svijetu. To je naš jedinstveni doprinos: prihvatanje sebe je dozvoliti da nas vide onakvima kakvi jesmo, a ono što je neophodno jeste svakako da prethodno prihvatimo sami sebe u potpunosti.

Ako se dešava da u našem okruženju postoje ljudi koji ne prihvataju sebe, ljudi koji imaju potrebu da izvrću realnost, da se prikazuju u nekim sasvim novim socijalnim ulogama, oni su došli u naš život kao naznaka da i mi negdje imamo potrebu da prihvatimo sebe u segmetima u kojima to još nismo. Dešava se da smo zaslijepljeni sopstevenim ciljevima koje želimo da ostvarimo i po cijenu tih ciljeva mi se transformišemo u različite uloge pred različitim osobama. Možete naići na situaciju gdje neko preuzima potpuno novi identite. Tu ne mora da se radi o patološkim problemima, može da bude odredjena nesigurnost u prihvatanju sebe, jedno veliko odbacivanje u osnovi osobe koja izvće svoju realnost, ona sama sebe odbacuje i ne prihvata.

Ono što učimo iz lekcije prihvatanja sebe, je da što mi više volimo i prihvatamo sebe, više nam u iskustvo dolaze ljudi koji su isti takvi. Iako smo u svoje iskustvo privukli osobu koja može da se predstavlja na različite načine i da nije sasvim ono što nama saopštava, naše iskustvo je da joj dopustimo, da bude to što želi u toj svojoj izvrnutoj slici života, nema potrebe da se emocionalno angažujemo i da investiramo svoju mentalnu energiju ili da se uznemirujemo zbog toga. Prihvatanje sebe znači i prihvatanje drugih bez obzira šta oni manifestuju prema nama. Stvar je jednostavna, istina uvijek dolazi na vidjelo u onom momentu kada smo mi spremni da je vidimo.

Jos jedna vazna stvara u prihvatanju sebe je biti fleksibilan u ono što nam dolazi kao manifestacija naših razmišljanja. Promjena je prirodan proces. Prihvatanje sebe je cjeloživotni proces i budite spremni kada jednom udjete u pozitivnu stavrnost u pozitivnoj stvarnosti i ostajete, svjesnim odabirom onih misli sa kojim se osjećate sjajno, sa kojim se sa lakoćom krećete kroz život, bez obzirnosti šta se dešava.

Prihvatanje sebe znači istovremeno biti svjestan svega onoga što ste ostvarili i ono što tek možete. Prihvatanje sebe je tako moćna stvar da bez obzira na to šta se dešava odabrate ohrabrivanje sebe umjesto sputavanja i omalovažavanja i ljubav prema sebi umjesto kritike. Budite hrabri i spremni da koračate naprijed, dolaze vam informacije u pravom trenutku onda kada ste vi spremni da ih iznesete, nikad više nego što vi možete, tačno odmjereno prema vašoj sposobnosti da izadjete na kraj sa izazovima. Ako se pitate, zašto mi neko iskustvo još nije došlo, pogledajte koji segment vas koji je potreban da prihvatiti kako bi to postala vaša stvarnost. Kada počnete sa primjenom pozitivnog razmišljanja i preuzmete odgovarajuce korake onda se prema vama univerzum otvara i imate priliku da još više upoznate sve segmente sebe i da kreirate ono što ste naumili.

Izvor: video materijal – Tim Sinergija

Astro Tarot Centar